Informacja dotycząca ochrony prywatności

Intervet przetwarza dane osobowe na mocy niniejszej polityki prywatności i zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (2016/679; dalej „RODO”) i innymi krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi w Polsce. Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych przez stronę internetową https://www.dbamyozdrowiepsowikotow.pl.

Jakie dane są gromadzone przez stronę i w jakim celu?
Prosimy użytkownika o podanie imienia, adresu e-mail i rodzaju zwierzęcia w celu gromadzenia informacji o wpływie zmian sezonowych na zwierzęta domowe oraz innych treści istotnych dla zdrowia i opieki nad zwierzęciem. Imię użytkownika jest wykorzystywane do personalizacji treści e-maili, adres e-mail służy wysyłania e-maili, a informacja o typie zwierzęcia jest niezbędna do opracowania odpowiednich dla danego użytkownika treści. Dodatkowo wymagane jest podanie kodu pocztowego, jeżeli użytkownik zdecyduje się wyszukać lekarza weterynarii za pomocą aplikacji ZNAJDŹ WETERYNARZA. W tym przypadku kod pocztowy jest przekazywany do Intervet, a użytkownik zostaje przekierowany na stronę z listą lekarzy weterynarii najbliższych wskazanemu miejscu zamieszkania. Kod pocztowy jest również wykorzystywany przez przeglądarkę do identyfikacji temperatury i pogody w ramach geolokalizacji. Funkcja ta pozwala uzyskać spersonalizowane wskazówki dotyczące opieki nad zwierzęciem w kontekście temperatury i pogody dla danej lokalizacji.

Preferencje plików cookie
Szczegółowe informacje na temat plików cookie znajdują się w zakładce PREFERENCJE PLIKÓW COOKIE.

Jak przetwarzane są dane osobowe?
Dane przetwarzane są na potrzeby backendu strony internetowej (dla celów aplikacji ZNAJDŹ WETERYNARZA i funkcji przeglądarki) oraz narzędzia CRM w celu wysłania określonych komunikatów do użytkowników, którzy zdecydowali się na subskrypcję. W ramach subskrypcji użytkownicy otrzymywać będą informacje na temat wpływu zmian sezonowych na zwierzęta domowe oraz inne dotyczące zdrowia i opieki nad zwierzętami. Firma Intervet podjęła odpowiednie działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników, w taki sposób, aby dostęp do nich miały tylko osoby upoważnione. Posiadamy również wewnętrzne standardy dotyczące bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

Czy dane są przekazywane lub ujawniane osobom trzecim? 
Nie, tylko Intervet używa danych, co celów opisanych powyżej. 

Gdzie przetwarzamy dane osobowe? 
Dane osobowe przetwarzamy na serwerach w UE/EOG. Ponadto przetwarzamy dane osobowe w Stanach Zjednoczonych i w związku z tym musimy przekazać Twoje dane do lokalizacji poza UE/EOG. Poziom ochrony informacji w krajach spoza UE/EOG może być niższy niż ten gwarantowany na terenie EOG. W takim przypadku wdrożymy odpowiednie środki zgodnie z RODO, aby zapewnić Twoim danym osobowym odpowiednią ochronę i bezpieczeństwo. Intervet przestrzega ram Tarczy Prywatności UE-USA określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych. Intervet zaświadczył Departamentowi Handlu USA, że przestrzega zasad Tarczy Prywatności. Ponadto Intervet wprowadził wiążące zasady korporacyjne, które zostały zatwierdzone w Unii Europejskiej. 

Skontaktuj się z nami 
Intervet jest administratorem danych osobowych w celach opisanych powyżej. Dane kontaktowe naszych biur można znaleźć na stronie https://www.msdprivacy.com/pl/pl/index.html. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Intervet, prosimy o kontakt z naszym zespołem ochrony danych osobowych pod adresem: DPOPoland@merck.com

Link do innych informacji prawnych: 
Regulamin 
Polityka prywatności