Informacja dotycząca ochrony prywatności

Informacja dotycząca ochrony prywatności Intervet przetwarza dane osobowe na mocy niniejszej Informacji o ochronie prywatności i zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (2016/679; „RODO”) i innymi obowiązującymi krajowymi przepisami o ochronie danych w Polsce. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności opisuje w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe w związku ze stroną internetową: Protect Our Future Too. Jakie dane są zbierane i w jakim celu na tej stronie internetowej? Prosimy użytkownika o podanie imienia, adresu e-mail i rodzaju zwierzęcia, w celu otrzymywnia informacji o wpływie zmian sezonowych na zwierzęta domowe oraz innych treści istotnych dla zdrowia i opieki nad zwierzęciem. Imię użytkownika jest używane w celu personalizacji pozdrowień zawartych w emailu, adres email jest używany w celu wysyłania emaila z odpowiednimi informacjami, a informacja o typie zwierzęcia jest używana w celu wysyłania informacji dotyczących kotów/psów lub obu tych informacji, aby uczynić je bardziej odpowiednimi dla użytkownika. Dodatkowo, dane z kodu pocztowego są wymagane, w przypadku gdy użytkownik szuka weterynarza za pomocą aplikacji – znajdź weterynarza. W tym przypadku, kod pocztowy jest przekazywany do Intervet znajdź weterynarza, a użytkownik jest tam przekierowywany, żeby zobaczyć listę weterynarzy dostępnych w ramach danego kodu pocztowego. Kod pocztowy jest również wymagany w przeglądarce, gdzie jest używany do identyfikacji temperatury i pogody w geolokalizacji użytkownika w danym czasie. Daje to odpowiednie wskazówki dotyczące opieki nad zwierzęciem w tych szczególnych okolicznościach. Cookies: W celu uzyskania informacji dotyczących kwestii cookies i zagadnień prawnych proszę przejdź do panelu cookies na stronie internetowej. Jak przetwarzane są dane? Dane są przetwarzane w ramach backendu strony internetowej (dla celów aplikacji – znajdź weterynarza i przeglądarki) oraz w ramach narzędzia CRM w celu wysłania określonych komunikatów do użytkowników, którzy zdecydowali się na subskrypcję, aby otrzymać odpowiednie informacje na temat wpływu zmian sezonowych na zwierzęta domowe oraz innych informacji dotyczących zdrowia i opieki nad zwierzętami. Firma Intervet podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników, w taki sposób aby dostęp do nich miały tylko osoby upoważnione. Posiadamy również wewnętrzne zasady dotyczące bezpiecznego przetwarzania danych osobowych Cookies: Opcje i informacje prawne dotyczące cookies znajdują się w panelu cookies na stronie internetowej. Jak przetwarzane są dane? Dane są przetwarzane w ramach backendu strony internetowej (w celu znalezienia aplikacji weterynarza i przeglądarki) oraz w ramach narzędzia CRM w celu wysłania określonych komunikatów do użytkowników, którzy zdecydowali się na subskrypcję, aby otrzymać odpowiednie informacje na temat wpływu zmian sezonowych na zwierzęta domowe oraz inne informacje dotyczące zdrowia i opieki nad zwierzętami. Firma Intervet podjęła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników, aby dostęp do nich miały tylko osoby upoważnione. Posiadamy również wewnętrzne zasady dotyczące bezpiecznego przetwarzania danych osobowych 
Czy dane są przekazywane lub ujawniane osobom trzecim? 
Nie, tylko Intervet używa danych, co celów opisanych powyżej. 

Gdzie twoje dane są przetwarzane? 
Dane osobowe przetwarzamy na serwerach w UE/EOG. Ponadto przetwarzamy dane osobowe w Stanach Zjednoczonych i w związku z tym musimy przekazać Twoje dane do lokalizacji poza UE/EOG. Poziom ochrony informacji w krajach spoza UE/EOG może być niższy niż poziom oferowany na terenie EOG. W takim przypadku wdrożymy odpowiednie środki zgodnie z RODO, aby zapewnić że Twoje dane osobowe pozostaną chronione i bezpieczne. 
Intervet przestrzega ram Tarczy Prywatności UE-USA określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych. Intervet zaświadczył Departamentowi Handlu USA, że przestrzega zasad Tarczy Prywatności. Ponadto Intervet wprowadziło wiążące zasady korporacyjne, które zostały zatwierdzone w Unii Europejskiej. 

Skontaktuj się z nami 
Intervet jest administratorem danych osobowych w celach opisanych powyżej. Dane kontaktowe naszych biur można znaleźć na stronie https://www.msdprivacy.com/pl/pl/index.html 
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Intervet, prosimy o kontakt z naszym zespołem ochrony danych osobowych pod adresem: DPOPoland@merck.com 

Link do innych informacji prawnych: 
Regulamin 
Polityki prywatności