Kontakt

Intervet Sp. z o.o. 
ul. Chłodna 51 
00-867 Warszawa 
tel.: 22 183 22 00 
fax: 22 183 22 01 

Jeżeli przesyłają Państwo informację o zdarzeniu niepożądanym lub reklamacji jakościowej produktu proszę przesłać ją natychmiast na adres email POL_DPOC@merck.com.