Wścieklizna u psów

Wścieklizna u psa

Co to jest wścieklizna?

Wścieklizna to ostro przebiegająca choroba wirusowa zwierząt, w tym także człowieka, powodująca zmiany zapalne w mózgu. Przyczyną choroby jest wirus należący do rodziny Rhabdoviridae. Największe znaczenie na całym świecie w przenoszeniu choroby ma pies oraz dodatkowo w Europie lisy rude, wilki i drobne gryzonie. W warunkach naturalnych na zakażenie wirusem wścieklizny podatne są wszystkie zwierzęta stałocieplne, niektóre gatunki są jednak bardziej podatne na chorobę (głównie zwierzęta mięsożerne). Jest to choroba niezwykle niebezpieczna, także dla ludzi. Jest nieuleczalna i zawsze kończy się śmiercią.

Jak dochodzi za zakażenia?

Źródłem zakażenia dla psa w Polsce jest przede wszystkim lis rudy lub ewentualnie inne wolno żyjące zwierzęta i gryzonie. Zakażenie następuje w wyniku pokąsania przez chore zwierzę, które wydala wirusa wraz ze śliną. Po ukąszeniu przez zwierzę, wirus wścieklizny dociera do ośrodkowego układu nerwowego. Po namnożeniu się dalsze rozprzestrzenianie się wirusa odbywa się do różnych narządów: nadnerczy, trzustki, skóry, rogówki, a przede wszystkim do gruczołów ślinowych. W śliniankach następuje dalsze, intensywne namnażanie się wirusa.

Objawy wścieklizny

Okres inkubacji choroby trwa od 19 do 90 dni, czasem nawet o wiele dłużej. Wyróżniamy dwie postaci choroby: postać szałową, z objawami silnej agresji ze strony chorego zwierzęcia i postać “cichą”, porażenną. W postaci szałowej występują trzy stadia choroby:

  • stadium zwiastunowe: trwa kilka dni. Mogą pojawić się niewielkie zmiany w zachowaniu psa, często niezauważone przez właściciela. Psy zazwyczaj spokojne mogą być bardziej pobudzone. Psy z natury wesołe mogą stać się osowiałe, a te płochliwe mogą nadmiernie garnąć się do człowieka, lizać intensywnie po rękach. Dużo psów w tym czasie traci apetyt, temperatura ich ciała może ulec podwyższeniu, a źrenice mogą stać się nierównomiernie rozszerzone.
  • stadium podniecenia: trwa również kilka dni. Występuje tutaj nadmierna agresja w stosunku do zwierząt oraz ludzi. Psy są nadmiernie pobudzone, mogą zjadać niejadalne przedmioty (np. kamienie), atakują wszystko co zwraca ich uwagę, pojawiają się napady szału. W tym stadium źrenice mogą być również nierównomiernie rozszerzone, psy intensywnie się ślinią, intensywnie reagują na światło i dźwięki, mogą biegać bez celu, ochryple szczekać lub nawet wyć.
  • stadium porażenia: trwa klika dni. Pojawiają się drgawki, napady padaczkowe, śpiączka, porażenie ośrodka oddechowego, porażenie kończyn tylnych, opadnięcie żuchwy, wypadnięcie języka. W końcowym etapie choroby dochodzi do całkowitego porażenia i śmierci.

Rozpoznanie

Wstępne rozpoznanie wścieklizny można postawić na podstawie wywiadu, sytuacji epizootycznej w danym regionie oraz objawów u podejrzanego psa. Ostateczne rozpoznanie wścieklizny stawiane jest już po śmierci zwierzęcia na podstawie badania histopatologicznego (w mózgu chorych psów obecne są charakterystyczne ciałka wtrętowe Negriego).

Postępowanie

Wścieklizna jest chorobą zwalczaną z urzędu. Każde jej podejrzenie należy zgłosić powiatowemu lekarzowi weterynarii, który wszczyna postępowanie administracyjne. Zwierzęta chore lub podejrzane o chorobę należy poddać obserwacji. Zwierzęta, które przeżyją 3 tygodniową obserwację są wolne od wścieklizny. Po urzędowym stwierdzeniu wścieklizny u psa wyznacza się na okres 3 miesięcy okręg zagrożony. Okręg zagrożony obejmuje swym zasięgiem miejscowości, z którymi chore zwierzę miało kontakt oraz dodatkowo wyznacza się teren o promieniu 10 km.

Szczepienia ochronne

Polska nie jest jeszcze krajem wolnym od wścieklizny. Jednak dzięki regularnym szczepieniom psów oraz lisów (poprzez zrzucanie szczepionek umieszczonych w mięsie do lasów) udało się znacznie ograniczyć jej występowanie. W Polsce, zgodnie z obowiązująca ustawą, pierwsze szczepienie przeciwko wściekliźnie należy wykonać w ciągu 30 dni od ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, następne powtarzać regularnie co roku.

Inne częste choroby psów

Udar cieplny

Kiedy zbliża się lato, słońce oraz ładna pogoda skłaniają nas do spędzania więcej czasu na zewnątrz…

Wszawica

Wszy to owady, które żywią się sierścią, naskórkiem lub krwią zwierząt. Wszawica to inaczej nazwa inwazji wszy…

Zaburzenia w zachowaniu – stres

Podobnie jak u ludzi, stres do pewnego stopnia jest normalnym zjawiskiem…