Leptospiroza u psów

Leptospiroza u psa

Jak pies może zarazić się leptospirozą?

Naturalnym rezerwuarem zarazka są gryzonie (głównie szczury) oraz zwierzęta gospodarskie. Wydalają one zarazek wraz z moczem. Główne źródło zakażenia stanowią chore zwierzęta oraz bezobjawowi nosiciele. Psy mogą także zarazić się poprzez pokarm i wodę zanieczyszczone leptospirami. Istotną rolę w szerzeniu się choroby odgrywają także pasożyty zewnętrzne. Psy zakażają się najczęściej drogą pokarmową, przez błony śluzowe naturalnych otworów ciała oraz poprzez nieuszkodzoną skórę. Możliwe jest także zakażenie śródmaciczne oraz podczas kopulacji.

Objawy leptospirozy

Okres wylęgania choroby wynosi 4-12 dni. U psów na podstawie objawów klinicznych choroba jest trudno rozpoznawalna we wczesnym stadium, ponieważ objawy są mało specyficzne. Natomiast jeśli nie uda się rozpocząć właściwego leczenia w odpowiednim czasie, może dojść do ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek, co często kończy się śmiercią zwierzęcia.
Przebieg zakażenia zależy w dużej mierze od wieku i stanu odporności psa oraz od stopnia zjadliwości zarazka.


U chorych psów może pojawić się bark apetytu, posmutnienie i utrata sił, wymioty, biegunka z domieszką krwi. Mogą pojawić się także bóle mięśniowe. Pies może w tym przypadku reagować bólowo na każdy dotyk, może sztywno i nienaturalnie się poruszać. Częstym objawem jest także ciemnożółty lub brunatny mocz. U niektórych zwierząt pojawić się może gorączka, odwodnienie, wodobrzusze, żółtaczka oraz różnego rodzaju wybroczyny.

Jak uchronić siebie i swojego psa przed leptospirozą?

Niepokojące jest to, że zarażone psy łatwo mogą stać się źródłem zakażenia dla człowieka. Ponieważ leptospiroza jest ciężką chorobą odzwierzęcą u ludzi, dlatego podstawowym elementem obrony przed nią jest zapobieganie zarażaniu przez zainfekowane psy.


Czynniki ryzyka narażenia na leptospirozę są różnorodne, więc prawie każdy pies jest zagrożony. Największe ryzyko stanowi częsty kontakt z żywicielami zarazka (dotyczy to przede wszystkim psów żyjących w gospodarstwie i mających styczność z innymi zwierzętami gospodarskimi, a także psów myśliwskich i pasterskich). Częściej zdarza się też zakażenie u psów jeżdżących często z opiekunem na wycieczki do lasu lub żyjących w pobliżu wód stojących (bagna, stawy) lub wolno płynących.


Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki ryzyka, jest wręcz niezbędne zaszczepienie każdego psa przeciwko leptospirozie, gdyż w ten sposób możemy także zapobiec zakażeniom u ludzi. Szczepienie jest elementem kombinowanej szczepionki, którą podaje się szczeniętom w wieku 8-12 tygodni, powtarzając ją później co roku.

Inne częste choroby psów

Leiszmanioza

Leiszmanioza to pasożytnicza choroba ludzi i zwierząt. Najczęściej spotykana jest w okolicach Morza…

Niedoczynność tarczycy u psów

Niedoczynność tarczycy to często spotykane zaburzenie hormonalne u psów…

Nosówka

Nosówka jest zakaźną i bardzo zaraźliwą chorobą. Wywoływana jest przez wirus należący do rodziny…