Leiszmanioza u psów

Leiszmanioza u psa

Co to jest leiszmanioza?

Leiszmanioza to pasożytnicza choroba ludzi i zwierząt. Najczęściej spotykana jest w okolicach Morza Śródziemnego, ale zarejestrowane zostały także pojedyncze przypadki jej występowania w południowo-zachodniej części Niemiec, Szwajcarii oraz Belgii. Wraz ze wzrostem turystyki należy spodziewać się coraz częstszego jej występowania także w innych rejonach Europy.

Przyczyna choroby

Przyczyną leiszmaniozy są jednokomórkowe pierwotniaki (wiciowce) z rodzaju Leishmania. Pasożyty te są przenoszone przez muchówki z rodzaju Phlebotomus i moskity. Rezerwuarem wiciowców są różne gatunki ssaków, w tym psy, gryzonie, małpy, leniwce, mrówkojady i oposy. Do zarażenia dochodzi w trakcie ukłucia przez owada, który wcześniej pobrał krew od chorego zwierzęcia.

Objawy leiszmaniozy

Od zarażenia do pojawienia się objawów może minąć kilka miesięcy, a nawet lat. Po wprowadzeniu do organizmu psa, pasożyty są przenoszone z krwią do różnych narządów (śledziona, wątroba, szpik kostny) lub rozwija się postać miejscowa, ograniczona tylko do skóry. Na leiszmaniozę bardziej narażone są młodsze psy, z uwagi na bardziej delikatną i cienką skórę. Jednakże choroba ta może wystąpić u psa w każdym wieku. Objawy są bardzo różnorodne, co powoduje czasem trudności w postawieniu diagnozy. Może pojawić się znaczna utrata wagi ciała u psa, czemu towarzyszy jednoczesny obrzęk węzłów chłonnych. Charakterystyczne są także objawy na skórze: fragmentarycznie wybrakowana sierść oraz nasilone suche złuszczanie się skóry. Objawy te początkowo widoczne są na głowie zwierzęcia – najpierw zaczyna wypadać sierść wokół oczu, proces ten następnie rozprzestrzenia się na dalsze części ciała. W przewlekłej fazie choroby, kiedy pies nie jest właściwie leczony, mogą pojawiać się krwawienia z nosa, biegunki, zapalenie stawów, a nawet objawy ze strony centralnego układu nerwowego. Może także dojść do niewydolności nerek lub wątroby.

Profilaktyka

Leczenie leiszmaniozy nie zawsze kończy się sukcesem, dlatego bardzo ważne jest zapobieganie tej chorobie. Jednym ze sposobów ochrony naszego psa jest zastosowanie obroży Scalibor.

Inne częste choroby psów

Kamień nazębny

Codzienne osadzanie się na zębach resztek pokarmowych oraz bakterii jest procesem naturalnym. Tworzy się w…

Niedoczynność tarczycy u psów

Niedoczynność tarczycy to często spotykane zaburzenie hormonalne u psów…

Leptospiroza

Leptospiroza to zakaźna i zaraźliwa choroba zwierząt oraz ludzi, wywoływana przez bakterie z rodzaju…