Hemobartoneloza u psa

Hemobartoneloza u psa

Co to jest hemobartoneloza?

Hemobartoneloza rozpoznawana była do niedawna głównie u kotów. Od pewnego czasu diagnozowana jest także u psów. Hemobartoneloza u psów wywoływana jest przez pasożyta Mycoplasma haemocanis. Pasożyt ten, bytując na powierzchni czerwonych krwinek, doprowadza do ich uszkodzenia.

Jak dochodzi do zakażenia?

Do zakażenia mykoplazmami dochodzić może drogą hematogenną, czyli przez kontakt z krwią. Odbywać się to może poprzez kontakt bezpośredni (rany, zadrapania) lub podczas transfuzji krwi. Możliwe jest także przeniesienie pasożytów poprzez pchły oraz kleszcze.

Objawy

Inkubacja trwa od 8 do 15 dni. Choroba często ma przebieg bezobjawowy. Może uwidocznić się przy spadku odporności, czyli podczas stresu lub pojawienia się innych chorób. W przebiegu hemobartonelozy może pojawić się anemia. Psy zazwyczaj tracą apetyt, chudną, może pojawić się także depresja oraz gorączka. Często także dochodzi do zażółcenia skóry, białka oka i błon śluzowych (żółtaczka).

Leczenie

Objawy hemobartonelozy są mało specyficzne. Ostatecznie rozpoznanie polega na znalezieniu pasożyta pod mikroskopem na powierzchni czerwonych krwinek. Najlepiej jeśli takie badanie zostanie powtórzone kilkakrotnie w odstępie kliku dni. Leczenie hemobartonelozy jest długotrwałe i trudne. Czasami nie jest możliwe usunięcie wszystkich pasożytów z organizmu psa. Pies staje się wtedy nosicielem do końca życia.

Zapobieganie

Możemy uchronić naszego psa przed tą chorobą. Pamiętajmy o regularnym zabezpieczaniu psa przed pasożytami zewnętrznymi, takimi jak pchły, kleszcze, wszy, czy komary.

Inne częste choroby psów

Erlichioza

Erlichioza to zakaźna choroba atakująca wiele narządów w organizmie. Wywoływana jest przez riketsje należące do…

Hepatozoonoza

Hepatozoonoza (łac. hepato = wątroba) – to choroba psów i kotów wywoływana przez jednokomórkowego…

Hipoglikemia

Hipoglikemia to nieprawidłowo niskie stężenie glukozy we krwi…