Wścieklizna u kotów

Wścieklizna u kota

Co to jest wścieklizna?

Wścieklizna to ostro przebiegająca choroba wirusowa zwierząt, w tym także człowieka, powodująca zmiany zapalne w mózgu. Przyczyną choroby jest wirus należący do rodziny Rhabdoviridae. Największe znaczenie na całym świecie w przenoszeniu choroby ma pies oraz dodatkowo w Europie lisy rude, wilki i drobne gryzonie. W warunkach naturalnych na zakażenie wirusem wścieklizny podatne są wszystkie zwierzęta stałocieplne, niektóre gatunki są jednak bardziej podatne na chorobę (głównie zwierzęta mięsożerne). Jest to choroba niezwykle niebezpieczna, także dla ludzi. Jest nieuleczalna i zawsze kończy się śmiercią.

Jak dochodzi za zakażenia?

Źródłem zakażenia dla psa w Polsce jest przede wszystkim lis rudy lub ewentualnie inne wolno żyjące zwierzęta i gryzonie. Zakażenie następuje w wyniku pokąsania przez chore zwierzę, które wydala wirusa wraz ze śliną. Po ukąszeniu przez zwierzę, wirus wścieklizny dociera do ośrodkowego układu nerwowego. Po namnożeniu się dalsze rozprzestrzenianie się wirusa odbywa się do różnych narządów: nadnerczy, trzustki, skóry, rogówki, a przede wszystkim do gruczołów ślinowych. W śliniankach następuje dalsze, intensywne namnażanie się wirusa.

Objawy wścieklizny

Okres inkubacji wynosi od 4 do 6 tygodni, czasami nawet do 6 miesięcy. Koty są bardziej wrażliwe na zakażenie niż psy, stąd też choroba ma u nich bardziej gwałtowny przebieg. W stadium zwiastunowym, które trwa 1-2 dni, dochodzi do zmiany w zachowaniu kota. Koty dotychczas płochliwe, zaczynają garnąć się do ludzi, natomiast te towarzyskie, unikają kontaktu z człowiekiem, zaczynają chować się w ciemne miejsca. Chore koty mogą tracić apetyt, może pojawić się gorączka, nierównomierne rozszerzenie źrenic, niekiedy także świąd skóry. W stadium pobudzenia, które trwa od 2 do 4 dni, koty zaczynają atakować z ogromną zawziętością i dzikością. Pomiędzy takimi napadami szału może występować okres ciszy, kiedy to obserwujemy przeczulicę, drżenie mięśni, zaburzenia koordynacji, ślinienie się, zmianę głosu oraz rozszerzenie źrenic. Mogą także pojawić się wymioty oraz biegunka. Po tym czasie następuje stadium porażenne, które trwa od 1 do 4 dni. Koty przestają być agresywne, w wyniku postępujących porażeń dochodzi do śpiączki i śmierci zwierzęcia. W przeciwieństwie do psów, u kotów rzadko dochodzi w tej fazie do porażenia mięśni żuchwy.

Rozpoznanie

Wstępne rozpoznanie wścieklizny można postawić na podstawie wywiadu, sytuacji epizootycznej w danym regionie oraz objawów u podejrzanego kota. Ostateczne rozpoznanie wścieklizny stawiane jest już po śmierci zwierzęcia na podstawie badania histopatologicznego ( w mózgu chorych psów obecne są charakterystyczne ciałka wtrętowe Negriego).

Postępowanie

Wścieklizna jest chorobą zwalczaną z urzędu. Każde jej podejrzenie należy zgłosić powiatowemu lekarzowi weterynarii, który wszczyna postępowanie administracyjne. Zwierzęta chore lub podejrzane o chorobą należy poddać obserwacji.

Szczepienia ochronne

Polska nie jest jeszcze krajem wolnym od wścieklizny. Jednak dzięki regularnym szczepieniom psów oraz lisów (poprzez zrzucanie szczepionek umieszczonych w mięsie do lasów) udało się znacznie ograniczyć jej występowanie. Ponieważ wścieklizna jest chorobą nieuleczalną, jedyną możliwością obrony przed nią są szczepienia profilaktyczne. Przez zaszczepienie kota przeciwko wściekliźnie chronimy jednocześnie samych siebie, jak i nasze środowisko. Mimo, że nie ma w Polsce prawnego obowiązku szczepienia kotów, zapytaj swojego lekarza weterynarii o szczepienia przeciwko tej groźnej chorobie, szczególnie wtedy, kiedy Twój kot jest wychodzący i może mieć kontakt z dzikimi zwierzętami.

Inne częste choroby kotów

Świerzb uszny

Świerzb uszny to choroba wywołana przez roztocza, żyjące na powierzchni skóry i w kanale…

Zakaźne zapalenie otrzewnej u kotów (FIP)

Zakaźne zapalenie otrzewnej jest…

Zaburzenia w zachowaniu – stres

Koty są zwierzętami bardzo wrażliwymi…